מכונות SWISS TYPE מהירות ומדויקות
מגוון מכונות SWISS TYPE שעובדות יותר, ישנות פחות