מודד אורך כלי כרסומת רנישו

מודדי כלים – אורך וקוטר (תואמי רנישו – RENISHAW) למדידה

פרוב רנישו RENISHAW מדידה חלקים

פרובים למדידת חלקים במכונה- פרובים (תואם RENISHAW) למדידה אוטומטית של