רובוטים תעשייתיים למגוון צרכים
רובוט לריתוך, רובוט לטעינת חלקים, רובוט להרכבה, רובוט כירסום ועוד