מאפייני מכונה:
כל מחזיקי הכלים מיוצרים ביפן
ייצור המחזיקים הוא בסטנדרט הגבוה ביותר
גדלי BT קיימים: BT30, BT35, BT40, BT45, BT50
גדלי BT נוספים: NBT30 (BBT30), NBT40 (BBT40), NBT50 (BBT50), MBT40, MBT50
גדלי HSK קיימים: HSK50E ,HSK32EN, HSK40AN, HSK40E, HSK50A, HSK63A
גדלי HSK נוספים: HSK100A, HSK40EN, HSK63E, HSK63F, HSK40A, HSK125A, HSK25EN
גדלי IT קיימים: NIT40, NIT50, NIT40N, IT40, IT50, MIT40, MIT50, IT40X, IT50X, NIT40X
דגמים: