דגמים:
מחרטה קונבנציונלית ידנית קטנה גדולה בינונית למכירה
מרחק בין מרכזים
1,000 מ"מ
מחרטה קונבנציונלית חריטה אינטרטול intertool ידנית מכונה
מרחק בין מרכזים
1,000 מ"מ
מחרטה ידנית קונבנציונלית גדולה
מרחק בין מרכזים
1,500 עד 3,000 מ"מ
מחרטה ידנית קונבנציונלית לחלקים ארוכים גדולה ארוכה
מרחק בין מרכזים
1,000 עד 2,000