מאפייני מכונה:
סורק עם שני מקורות אור - כחול לחלקים קטנים ואדום לחלקים גדולים
דגמים:
סורק תלת מימד 3d
טווח מדידה
0.01 מ"מ עד 6 מטר
כמות מצבי סריקה
2
מצב סריקה 1
Mode R (Red Laser)
מצב סריקה 2
Mode B (Blue Laser)
דיוק
0.02 מ"מ
רזולוציית מדידה מצב סריקה 1
0.05 מ"מ
רזולוציית מדידה מצב סריקה 2
0.01 מ"מ
סורק 3d דיוק גבוה
טווח מדידה
0.02 מ"מ עד 4 מטר
כמות מצבי סריקה
2
מצב סריקה 1
Mode R (Red Laser)
מצב סריקה 2
Mode B (Blue Laser)
דיוק
0.03 מ"מ
רזולוציית מדידה מצב סריקה 1
0.05 מ"מ
רזולוציית מדידה מצב סריקה 2
0.02 מ"מ
3d scanner high resolution
טווח מדידה
0.05 מ"מ עד 4 מטר
כמות מצבי סריקה
1
רזולוציה
0.05 מ"מ
דיוק
0.03 מ"מ