דגמים:
renishaw tp20 פרוב מדידה CMM XYZ ראש רנישו מודול module
מס' צירי מדידה
3
סוג
פרוב מגע
מתאים לבקר מסוג
Renishaw PI 7-3, PI 200-3 and UCC
ראש מדידה רנישו RENISHAW TP200 למכונת מדידה CMM XYZ
מס' צירי מדידה
3
סוג
פרוב מגע
מתאים לבקר מסוג
Renishaw PI 200-3 and UCC
מודול ראש מדידה רנישו RENISHAW TP6 למכונת MITUTOYO HEXAGON
מס' צירי מדידה
3
סוג
פרוב מגע
מתאים לבקר מסוג
Renishaw PI 7-3, PI 200-3 and UCC
TP7M ראש מדידה רנישו RENISHAW מכונת מדידה CMM XYZ
מס' צירי מדידה
3
סוג
פרוב מגע
מתאים לבקר מסוג
Renishaw PI 7-3
פרוב מדידה ראש SP25M renishaw רנישו למכונת מדידה
מס' צירי מדידה
3
סוג
פרוב סריקה
מתאים לבקר מסוג
Renishaw UCC S3
sp600 sp600m פרוב רנישו RENISHAW probe cmm מכונת מדידה
מס' צירי מדידה
3
סוג
פרוב סריקה
מתאים לבקר מסוג
Renishaw UCC